Педагогічний досвід

Педагогічний досвід

Шкільний дзвінок пішов у відставку

Або як Залізницький НВК впроваджує освітні зміни та інновації

Мабуть, сьогодні тільки ледачий не обговорює змін в освіті. І вони, дійсно, відбуваються. Так, 8 серпня цього року під час педагогічної конференції міністр освіти і науки України Лілія Гриневич презентувала Концепцію «Нової української школи». У цьому документі викладено ідеологію реформи середньої освіти, що почне діяти в 2018 р.

 

Із 1 вересня МОН України розвантажило навчальні програми для початкової школи та змінило вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів. Однак, якщо ви запитаєте, якою має бути сучасна школа, більшість людей говоритиме про дещо удосконалений варіант нинішньої «школи як школи». Тобто навіть в мріях у звичайної людини немає уявлення про сучасну школу. Більшість людей взагалі не уявляє, що шкільна освіта може бути організована інакше. Як це – школа без традиційних дзвінків і класно-урочної системи? Як це – індивідуальна освітня траєкторія? Що це там за тьютори, проекти? Педагоги Залізницького НВК створюють передумови для нової української школи. Вони розуміють, що в сучасних умовах, коли кількість нової інформації постійно зростає, знання стають засобом, а не метою. Таким чином ключове питання нової школи не в тому, який обсяг засвоєних учнем навчальних знань, а те, як знання сформували в учня здатність мислити, вести продуктивну дослідницьку діяльність.

НВК з новим уроком

Тепер при підготовці до уроків вчителі НВК витрачають час не на написання конспекту уроку, а пишуть «сценарій» уроку. Основним етапом є самостійна робота. Якщо раніше вчитель намагався виконати те, що запланував, то тепер йому необхідно організувати діяльність дітей. Форма уроку переважно групова або індивідуальна. Результати навчання не тільки предметні, а й особистісні, метапредметні. Орієнтир – на самооцінку учня, формування адекватної самооцінки. Облік динаміки результатів навчання дітей відносно самих себе. Оцінка проміжних результатів навчання. І багато, багато іншого.

 

Метод «зеленої ручки»

Цей метод розробила психолог Тетяна Іванко. Даний принцип учить школяра будь-якого віку не концентруватися на невдачах, а помічати свої успіхи. Це важливий педагогічний підхід. Саме тому уже з 1 вересня, за рішенням педагогічної ради нашого НВК, було запроваджено зелену пасту замість червоної для перевірки учнівських робіт не тільки у початкових класах, а й у 5-11. У чому різниця між підходами? По-перше, різне психологічне сприйняття кольору. По-друге, раніше у початкових класах помилки підкреслювалися або виправлялися червоною пастою, тобто концентрація була на помилках, буквах, які були написані неправильно. Чи побачили учні за цими червоними підкресленнями ідеально написані літери? Ні! Хочемо ми чи ні, але підсвідомо запам’ятовуємо те, що виділено. Зараз же педагоги виділяють зеленою пастою ті букви і гачечки, які виходять у дітей найкраще, тобто ми концентруємося на тому, що зроблено правильно! Ми отримуємо зовсім інші емоції. Це зовсім інша внутрішня мотивація – не прагнення уникнути помилки, а прагнення зробити добре! Впроваджуючи принцип «зеленої ручки», ми бачимо, що навіть не вказуючи дитині на помилки, вони поступово зникають, тому що дитина прагне зробити все відмінно сама, зі своєї доброї волі, а не з вказівок чи примусу.

 

Замість шкільного дзвінка музика

З 1 вересня в НВК традиційний дзвінок голосного бою МЗ-1 (так називається шкільний дзвінок) «пішов у відставку», однак певний час лишатиметься в резерві. Замість нього в кінці уроку або перерви звучить музика. Ідея змінити пронизливий, різкий дзвінок на мелодійний належить випускникам 2016 р., які частково закупили обладнання для його втілення (гучномовці). Програму для керування дзвінками склав учитель інформатики Г.І. Шеметило, яка повністю автоматично керує системою дзвінків і після їх завершення вимикає комп’ютер. Дітям та педагогам дуже подобається новий музичний дзвінок, вони навіть беруть участь у підборі мелодій, радіолінійок, різних інформаційних повідомлень. Крім того, на першій великій перерві лунає класична музика, на другій – інформаційні повідомлення, радіогазети, вітання, на третій – інша музика (українська, англійська, російська). Мелодії і пісні на уроки та перерви можуть мінятися щотижня. До речі, за кордоном теж є прихильники шкільних музичних дзвінків.

 

НВК – територія здоров’язбереження

Упродовж останніх десятиліть відзначається тривожна тенденція погіршення здоров’я молоді, її фізичної підготовленості. Аналіз структури захворюваності школярів за класами хвороб виявив наступне: у 1 класі налічується 30% дітей, які мають хронічні захворювання, у 5 класі – 50%, у 9 класі – 64% (за матеріалами заступника директора Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України Надії Польки). У цілому лише у 7% школярів спостерігається задовільний функціональний стан організму. Це пов’язано не тільки зі змінами, що сталися в економіці, екології, умовами праці та побуту населення, але і з недооцінкою в суспільстві оздоровчої та виховної функцій, що позначилося на гармонійному розвитку особистості. Розуміючи це, у нашому закладі визначили проблемним питанням НВК на 2016-2021 рр. «Створення здоров’язбережувального середовища для формування в учнів життєвих компетентностей». Це в НВК створюється таким чином:

- санітарно-гігієнічні аспекти (провітрювання приміщень, наявність кімнатних рослин, відповідний тепловий режим, відповідність парт зросту і віку учнів (регулюється висота парт у 6-11-х класах), індивідуальні шафи-бокси, відповідне кольорове забарвлення стін, комфортні мелодійні дзвінки);

- організаційно-навчальні аспекти (чергування видів навчальної діяльності на уроці не менше 4-5, застосування протягом уроку динамічних пауз, фізкультхвилинок (для очей, шиї, хребта, пальців рук), масажних вправ, релаксаційних пауз, хвилин розслаблення, офтальмологічного тренажера Базарного (вчитель Т.П. Шпанчук), диференційовані домашні завдання тощо);

- психологічні та навчально-методичні (наявність пандусу, оцінювання навчальної діяльності дітей шляхом порівняння навчальних досягнень учня не з іншими, а з самим собою, елементи кольоротерапії, хвилинки спокою, емоційно-позитивні мотиватори).

 

НВК – платформа реалізації проектів

Сьогодні НВК значно покращив навчально-матеріальну базу завдяки впровадженню проектної діяльності. Завдяки цьому у нас вдалося повністю замінити вікна у дитячому садку і школі; провести реконструкцію спортивного стадіону; запровадити «Маршрут Безпеки» (інтерактивну навчальну виставу з питань репродуктивного здоров’я, профілактики ВІЛ/СНІДу та ІПСШ); тренінговий курс «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу»; поповнити спортивний інвентар, зробити дві кімнати з металопластикових конструкцій. А в листопаді ц.р. у дошкільному підрозділі НВК буде змонтовано сонячний колектор для підігріву води сонцем для технічних потреб у рамках проекту «Впровадження енергозбережувальних заходів у дитячому садку із гарячого водопостачання на основі відновлювальних джерел енергії (енергії сонця)».

 

НВК – демократична школа

Для запровадження демократичних змін Залізницький НВК є учасником Всеукраїнської програми освіти для демократичного громадянства в Україні  «Демократична школа» 2016-2018 рр. (проводиться Європейським Центром імені Вергеланда (Осло, Королівство Норвегія), Міністерством освіти і науки України у співпраці з Радою Європи та за підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії) і проекту «Школа – територія прав людини» у рамках Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини» за підтримки Української Гельсінської спілки прав людини» 2016-2017 н.р., які сприяють демократичним змінам у школі, створення атмосфери поваги до прав людини, побудові навчально-виховної роботи на принципах освіти з прав людини та демократичного громадянства, здійснення шкільної політики відповідно до стандартів прав людини. Це можливо лише за умови вільного, демократичного устрою, де провідним є «вільна людина – розвинене громадянське суспільство – сильна держава». Зустрічі педагогів, учнів з тренерами Програми «Демократична школа» відбувалися протягом двох днів у кінці вересня, а навчання представників НВК у рамках проекту «Школа – територія прав людини» відбувалося у м. Чернігів з 28.09 по 03.10.2016 р. У рамках цих проектів запроваджено Тижні одягу (джинсового, ділового, спортивного, національно-патріотичного, одягу на власний вибір); Днів кольорового одягу (щодень – інший колір одягу, який має поєднуватися із одягом відповідного тижня); Днів без домашніх завдань (з понеділка по п’ятницю, 1 день). Зараз здійснюється приведення документації у відповідність до цих змін («Положення про учнівського самоврядування», «Положення про організацію чергування» тощо). Залізницький НВК створює широкий простір для прояву та реалізації дитячої ініціативи. На наступному тижні уже розглядатимуться ініціативи дітей щодо створення у НВК Стіни креативу (для графіті), дошок творчості (крейдяні дошки на коридорах); зонування НВК (зона відкриттів, зона новин, комунікативна зона, зона усамітнення тощо), реалізації проекту «Буккросинг» (вільний книгообмін «Прочитав сам, дай прочитати іншому»), реалізації соціального проекту «Здавай батарейки!» та багато іншого. Відрадно, що такий підхід до організації навчально-виховного процесу знімає низку проблем і відкриває шлях до справжнього прориву у роботі щодо задоволення потреб учнів у змістовному дозвіллі, у самоврядуванні та суспільно корисній діяльності, якості освіти. Виховання дітей відбувається постійно. І не потрібно, прикриваючись, імітувати бурхливу діяльність, проводячи які завгодно конкурси та інші заходи, спущені згори, де замість радості і смаку перемоги є лише роздратування і тих, хто проводить ці заходи, і тих, хто бере у них участь. А ще не потрібно звітувати про проведену роботу, подання усіляких «інформацій», що відбирають дорогоцінний час у директора та його заступників. Те, що буде дітям до душі, вони самі віднайдуть і самі проведуть.

Отож закликаю колег створювати реальні школи, де учні, батьки і вчителі живуть уже іншим життям, змістовним, цікавим та насиченим.

Сергій Кутинець,

директор Залізницького НВК Любешівського раойну.

Газета «Нове життя»

 

  • Коментуйте FaceBook
  • Коментуйте ВКонтакте
  • Опитування
  • Результати

Децентралізація влади в Україні...

Децентралізація влади в Україні...

...В Україні децентралізація? Ні, не чув (70) - 14%
...відбувається, але не так! І не варто чекати чогось доброго (224) - 44.8%
...відбувається успішно. Це - реформа, що дає поштовх усім наступним змінам у європейському напрямку (145) - 29%