Європейський інститут сусідства: більше дієвості, менше бюрократії

Європейський інститут сусідства: більше дієвості, менше бюрократії

Вчора заступник голови облдержадміністрації Едуард Стоєв узяв участь у першому засіданні Спільної робочої групи з питань підготовки Програми прикордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014-2020» у рамках Європейського інструменту сусідства (ЄІС). Представницький захід відбувся у столиці Республіки Польща – Варшаві.

На чому акцентує виконавча влада Волині увагу міжнародних партнерів? 
Насамперед, варто пам’ятати, що в 2004 р. Європейський Союз запровадив Європейську політику сусідства, яка охоплює 16 країн, розташованих на східних і південних кордонах ЄС: Алжир, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Єгипет, Грузія, Ізраїль, Йорданія, Лівія, Ліван, Молдова, Марокко, окупована територія Палестини, Сирія, Туніс та Україна. Заходи Європейської політики сусідства фінансуються у рамках відповідного інструменту – Європейського інструменту сусідства та партнерства, дія якого завершується нинішнього року. З 2014-го його замінить Європейський інструмент сусідства (ЄІС), серед компонентів якого стане нова Програма прикордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014-2020». Для започаткування цієї програми необхідно розробити і затвердити (на рівні Європейської комісії) програмні та операційні документи. Розроблення стратегічного програмного документа і є рушійною силою створення та діяльності цієї Спільної робочої групи. 
Готуючи стратегічний програмний документ, на думку офіційних представників Волині під час перемовин у Варшаві, необхідно звернути увагу на вирішення цілої низки актуальних завдань. Насамперед, забезпечити вчасну підготовку і прийняття для запровадження Програми прикордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014-2020» уже наступного року. Слід розглянути географічну зону дії програми з точки зору недоцільності входження до неї великих міст, розташованих за межами прийнятних регіонів, та впливу такого кроку на подальший розвиток транскордонного співробітництва. Існує нагальна потреба спростити правила і процедуру підготовки проектних заявок, що дасть змогу залучити до транскордонної співпраці більшу кількість учасників із усіх сторін кордону. Логічним було б і прискорення процесу прийняття рішень органами управління нової програми щодо затвердження проектів і підписання фінансових угод та розглянути можливість зменшення розміру обов’язкового фінансового внеску для громадських і неурядових організацій, що сприятиме активнішій участі у програмі. Дуже важливо уникнути диспаритету між активністю польських, з одного боку, та українських і білоруських, з іншого, учасників, а також концентрації коштів та проектів переважно на стороні Польщі, що спостерігалося під час реалізації Програми прикордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2007-2013». 
Якими ж повинні бути пріоритети майбутньої Програми прикордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна»? 
Практика виконання попереднього документа засвідчила, що необхідне підвищення інвестиційної привабливості прикордонних територій (через впровадження сучасних інформаційних технологій, інновацій, розширення співпраці між вищими навчальним закладами, науково-дослідними установами, ін.) та ефективне використання туристично-рекреаційного потенціалу транскордонного регіону. Важливо сприяти підвищенню рівня життя прикордонних регіонів через удосконалення соціально-економічної інфраструктури (у сферах транспорту, енергетики, логістичних систем, безпеки транспорту, водопостачання, житлово-комунального господарства тощо). Не втрачають актуальності й такі напрямки, як охорона довкілля у транскордонному регіоні, розвиток транскордонної співпраці у сільській місцевості, мінімізація негативного впливу кордону через розвиток контактів та подальшу інтенсифікацію інституційного співробітництва. 
Українські фахівці також переконані, що в Програмі прикордонної співпраці «Польща – Білорусь – Україна 2014-2020» перевага має надаватися впровадженню «твердих» інфраструктурних проектів перед «м’якими». В цьому контексті особливої ваги набуває ще один напрямок: відповідно до ст. 18 проекту Положення Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу про заснування Європейського інструменту сусідства від 7 грудня 2011 р., на усі програми міжнародного співробітництва заплановано виділити максимум 5% фінансового портфеля ЄС саме на реалізацію Європейського інструменту сусідства, який становить 18,1823 млрд євро. Йдеться про суму приблизно 900 млн євро, що є очевидно недостатнім для забезпечення фінансування транскордонних проектів. А от чи існує можливість у керівних органів ЄС збільшити асигнування на програми транскордонного співробітництва? Переговори у Варшаві допоможуть відшукати відповідь на це стратегічне запитання.
Як відомо, Волинь разом із Люблінським та Мазовецьким воєводствами Республіки Польща та Брестською областю Республіки Білорусь входить до складу Єврорегіону «Буг», а голову облдержадміністрації Бориса Клімчука нещодавно обрали керівником цього регіонального українсько-польсько-білоруського об‘єднання. Тому і для Єврорегіону «Буг», і для інших подібних утворень дуже важливим стало б підвищення їхньої ролі в реалізації транскордонного співробітництва та включення до майбутнього документа окремого пріоритету та відповідного бюджетного розділу для підтримки малих та мікропроектів, що втілюватимуться у рамках єврорегіональних об’єднань.
На нашому регіональному рівні для підготовки Програми прикордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014-2020» важливі для реалізації напрямки базуватимуться насамперед на Стратегії економічного і соціального розвитку Волинської обл., яка визначає основні напрями розвитку регіону на період 2004-2015 рр. та служить орієнтиром для формування щорічних програм економічного й соціального розвитку області, регіональних, галузевих, цільових стратегій розвитку. Головна мета – створення умов для підвищення якості життя мешканців Волині. 
Основні пріоритети стратегії: розбудова аграрного сектору та впровадження аграрної реформи; розвиток туристично-рекреаційного сектору; розвиток транспортно-логістичної і транзитної сфер; розбудова потенціалу інноваційного розвитку промисловості; розширення міжрегіонального і транскордонного співробітництва; економіко-екологічний розвиток та формування «зеленої» економіки»; енергоефективність.
Регіональна програма розвитку транскордонного і міжрегіонального співробітництва Волинської області на 2013-2015 рр. розроблена для створення сприятливих умов для реалізації експортного потенціалу, поліпшення бізнес-клімату, залучення міжнародної технічної допомоги, поглиблення транскордонної співпраці у рамках Єврорегіону «Буг». Її виконання дозволить активізувати зовнішньоекономічну діяльність, сприяти розбудові інфраструктури державного кордону; розвивати соціальну сферу; домогтися підвищення інвестиційної привабливості регіону та підвищення рівня якості роботи транскордонного об'єднання Єврорегіон «Буг»; активізувати охорону довкілля та залучення і ефективне використання міжнародної технічної допомоги.
Щодо Програми економічного і соціального розвитку Волинської обл. на 2013 р., то вона розроблена на виконання ст. 143 Конституції України, законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні». Основна мета – забезпечення сталого економічного розвитку через створення для населення, господарського комплексу області, внутрішніх та зовнішніх інвесторів таких можливостей, які дадуть їм змогу реалізовувати власні інтереси, створити високооплачувані робочі місця, отримати доходи та достатньо наповнити бюджет.
Серед пріоритетів – забезпечення розвитку агропромислового виробництва, провідних галузей промисловості, впровадження інноваційних технологій; розвиток інфраструктури (у т. ч. дорожньої, прикордонної та соціальної сфери); формування туристично-рекреаційного комплексу, збереження мережі закладів культурної спадщини, пам’яток архітектури та містобудування; розвиток транскордонного співробітництва; забезпечення сприятливого клімату для бізнесу та інвесторів і стимулювання їх співпраці; повне забезпечення соціальних гарантій та виплат; економія енергоносіїв, оптимізація інших видатків із бюджету. 
Таким чином, не тільки участь заступника голови облдержадміністрації Едуарда Стоєва у першому засіданні Спільної робочої групи з питань підготовки Програми прикордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014-2020» у рамках Європейського інструменту сусідства (ЄІС), але й послідовний захист інтересів області у взаєминах із найповажнішими європейськими інституціями стає головним чинником міжнародної співпраці Волині.
Роман УСТИМЧУК.


  • Коментуйте FaceBook
  • Коментуйте ВКонтакте
  • Опитування
  • Результати

Чи справилася б центральна влада з епідемією коронавірусу без підтримки органів самоврядування Волині?

Чи справилася б центральна влада з епідемією коронавірусу без підтримки органів самоврядування Волині?

Звичайно, адже вона використала для боротьби з Covid-19 весь потрібний державний ресурс. (7) - 13.5%
У Києві тільки імітують бурхливу діяльність. Насправді під прикриттям коронавірусом вирішують інші справи. (29) - 55.8%
Якби не місцеві ради, то епідемія б стала масовою. (11) - 21.2%
Мене це не стосується. (3) - 5.8%