Безпека робочого місця

Безпека робочого місця


Незабаром світова громадськість відзначить 100-річчя технічної інспекції праці профспілок. З цієї нагоди ми вирішили поспілкуватися з головою Федерації профспілок області Іванною Дубинкою-Філозоф.

– Іванно Анатоліївно, давайте пригадаємо історію зародження та виникнення технічної інспекції, якою повсякчас опікувалися профспілки.
– Прогрес розвитку людства постійно супроводжують технічні аварії та нещасні випадки. Статистика свідчить, що смертність від нещасних випадків майже на одному рівні з серцево-судинними та онкологічними захворюваннями. Аби запобігти промисловим аваріям і виробничому травматизму, в кожній країні світу створено спеціальні служби з контролю за безпечним веденням робіт. Розвиток окремих засобів виробництва, а то й окремих галузей, що супроводжувався численними аваріями і нещасними випадками, викликав необхідність створення відомчо-професійних чи державних служб нагляду. Ще триста років тому в XVIII столітті почали створюватись і виділятись окремі види нагляду: гірничий, котлонагляд, у металургійній, хімічній, нафтопереробній промисловості, атомний нагляд тощо.
Два століття нараховує і історія профспілкового  руху в Україні  щодо зародження першої профспілки у м. Львові  1817 р. А 21 травня 1918 р. у м. Києві відбулася І Всеукраїнська конференція профспілок. Вже тоді на ній обговорено питання  тактики економічної боротьби,  свободи об’єднань у профспілки, колективних договорів, соціального страхування та робітничого законодавства. У радянський період історії, а, точніше, 17 червня 1918 р.,  прийнято Декрет про створення інспекції праці. Вона здійснювала нагляд та контроль за втіленням в життя декретів та законодавчих актів. Тим же декретом Наркомат праці зобов’язано вжити невідкладних заходів щодо організації технічного нагляду за паровими котлами. Дещо пізніше створюється Технічна інспекція із спеціалістів-інженерів, які співпрацювали з інспекторами праці, але робили самостійні перевірки.

– Зрозуміло, що з розвитком промисловості, інших галузей змінювалися і функції цієї служби.
– Саме так. Ще у довоєнні роки відбулося багато реорганізацій та змін в діяльності техінспекції праці. Країна, по суті, створила монополію на здійснення вузькопрофільного Державного нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і гірничому нагляді. У 1958 р. організувався Держгіртехнагляд України. В цей період, як і раніше, фактично державний нагляд за станом охорони праці на підприємствах, технікою безпеки на робочих місцях в галузях промисловості, сільського господарства і невиробничої сфери здійснювала Технічна інспекція праці профспілок (ТІП). Залежно від історичної епохи відбувалося істотне коригування форм і методів її роботи. Незмінним і на сьогодні залишається головна мета – спрямованість і сутність інспекторської діяльності: забезпечення контролю за належним рівнем охорони життя і здоров’я працюючих від різноманітних небезпек на виробництві, виконання захисних функцій відносно громадян, зайнятих у суспільному виробництві.

– Що у цьому плані можна сказати про Волинь?
– Значна активізація роботи технічних інспекторів праці на теренах області відбулася у 70-х роках минулого століття. Саме тоді створюється відділ охорони праці облпрофради. Біля його витоків були Василь Миронов, Володимир Ващук, Сергій Торчило, Юрій Морозюк та Євген Плита. Суттєвий внесок в діяльність цього підрозділу облпрофради та його активізацію вніс Іван Віщик, який очолював його з 1978-го до 1994 р. У відділі охорони праці облпрофради працювали також  Євген Солтисюк, Петро Падалко,  Володимир Малнацький,  Анатолій Шестаков, Іван Сігарьов,  Богдан Одиноцький , Кузьма Іванов, Володими Чуприна, Павло  Романов, Петро Фаловський і Борис Андрєєв. З 2005-го до 2014 р. в Федерації профспілок області техінспекторами опікувався Юрій Момотюк, а з 2017 і дотепер ці важелі у Кузьми Іванова. 
У 70-ті роки, у найбільш чисельному обкомі профспілки, створена технічна інспекція праці ЦК профспілки працівників сільського господарства і заготівель. Головним інспектором призначили Ростислава Грищука. Згодом цю посаду обіймали Володимир Груша, Геннадій Малишкін, В’ячеслав Кузьнецов та Богдан Одиноцький.  Відповідні посади були в територіальному комітеті профспілки працівників вугільної промисловості в м. Нововолинську, в деяких профільних обкомах профспілки. В обкомі профспілки медичних працівників у1986-1995 рр. працював Дем’ян Наумюк, сьогодні – представник з питань охорони праці цієї галузевої профспілки.
Нагляд та контроль за станом охорони праці на підприємствах та в установах інших галузей здійснювався технічними інспекторами відділу охорони праці облпрофради.

– Скажіть, будь ласка, як виглядає ситуація сьогодні?
– За даними управлінь Держпраці та Фонду соціального страхування України, в нашій області протягом останніх 10 років спостерігається стійка тенденція до зниження виробничого травматизму: загального – майже в 3 рази, зі смертельними наслідками більше, ніж на половину.
І все ж, на превеликий жаль, торік на підприємствах області  травмовано 155 людей, в т. ч. 8 із них – смертельно. На початок 2018 року в Федерації профспілок  області працює 2 технічних інспектори: Кузьма Іванов та технічний інспектор праці Волинської територіальної організації профспілки працівників вугільної промисловості Віктор Марценюк (м. Нововолинськ). В галузевих організаціях профспілок області працюють представники з питань охорони праці, робота яких потребує суттєвої активізації.

– Як мовиться, не густо... 
– Цілком погоджуюся з вами. Аби ситуацію змінити на краще, ми пропонуємо вирішити питання про безперешкодний доступ представників профспілок, громадських інспекторів праці різних профспілкових органів до робочих місць наших спілчан. Надати їм також право знайомитися з  документами підприємств щодо питань безпеки праці.
На наше переконання, роботодавці мають подбати про виділення коштів на повне фінансування комплексних заходів з охорони праці, що передбачені колдоговірними угодами. Вони також повинні фінансувати заходи щодо навчання громадських інспекторів з охорони праці та забезпечити умови для здійснення громадського контролю за станом охорони праці на робочих місцях кожного підприємства.

Олег ЛОКАЧУК.

На фото автора: голова федерації профспілок Волині Іванна Дубинка-Філозоф з теперішніми та колишніми інспекторами праці.

  • Коментуйте FaceBook
  • Коментуйте ВКонтакте
  • Опитування
  • Результати

Децентралізація влади в Україні...

Децентралізація влади в Україні...

...В Україні децентралізація? Ні, не чув (70) - 14%
...відбувається, але не так! І не варто чекати чогось доброго (225) - 44.9%
...відбувається успішно. Це - реформа, що дає поштовх усім наступним змінам у європейському напрямку (145) - 28.9%