Вибір професії – вибір майбутнього!

Вибір професії – вибір майбутнього!


Що обрати, вищу освіту чи виробничий фах? Щороку перед таким вибором опиняються випускники та їхні батьки – це вибір майбутнього. Він визначить ваш соціальний статус, затребуваність у житті та матеріальний добробут. 

Забезпечене сьогодення та професійне зростання, така мотивуюча мрія керує абітурієнтами при виборі майбутнього фаху. Часто стереотипи спонукають випускників обирати вищу освіту. Але студентство минає, настає час працевлаштування. Не в змозі конкурувати на перенасиченому ринку праці з досвідченими колегами,  молодий фахівець  розчарований у своєму виборі. Вихід є! Варто зважити усі «за» і «проти».
«Українським роботодавцям нині бракує фахівців робітничих спеціальностей, – наголошують фахівці Державної служби зайнятості, – зокрема, найбільше робочих рук потребує, сфера гостинності і продажів». 
Водночас необхідний і системний підхід до підготовки кадрів. На Волині лідерство з-поміж місцевих закладів  такого рівня обґрунтовано належить Коледжу технологій, бізнесу та права. Сучасне устаткування, технічне забезпечення та мультимедійне обладнання допомагають викладачам та студентам йти у ногу з часом. Сприяти всебічному розвитку особистості та вдосконаленню спеціальних знань та навичок.  

Такому успіху передував довгий і, подекуди, тернистий шлях розвитку. Початок зробив колишній Луцький технікум радянської торгівлі, у далекому 1965 р. тут готували фахівців лише за 3 спеціальностями. На той час технікум нараховував 13 аудиторій, через брак аудиторій і кабінетів тут студенти навчалися у дві зміни. На той час у технікумі працювало 27 викладачів і 10 майстрів. Студентів на навчання зараховували на базі восьмого та десятого класу. За перші 10 років у технікумі було підготовлено понад 1500 спеціалістів для торгівлі та громадського харчування. 
У 1991 р. технікум радянської торгівлі перейменували на Луцький комерційний технікум і створили комерційне, технологічне та заочне відділення. З грудня 1992-го цей навчальний заклад підпорядкували Міністерству освіти України. У 2007 р. комерційний технікум реформовано у Волинський державний коледж технологій та бізнесу.  Згодом, у 2009 р., коледж технологій, бізнесу та права став структурним підрозділом Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 
Десятиліття сумлінної роботи викладачів й адміністрації зробили коледж сучасним та престижним. Уже понад 10 років очолює заклад та продовжує справу попередників Станіслав Щеблюк. Завдяки Станіславові Германовичу, умілому та досвідченому керівнику, відбувається переобладнання та оснащення навчально-матеріальної бази відповідно до вимог часу. Такий підхід забезпечує високий рівень підготовки кадрів та їхню конкурентоздатність. 

Нині коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів за шістьма спеціальностями: 
– Молодших спеціалістів-юристів готують для професійної діяльності у сфері юридичної практики. Ця сфера характеризується тим, що зв’язана з розглядом юридичних справ, здійсненням юридично значущих дій і юридичною кваліфікацією. Метою професійної діяльності молодшого спеціаліста-юриста є охорона і захист прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб всіх форм власності і держави, всіляке сприяння зміцненню законності і правопорядку, формуванню правової держави;
– При підготовці фахівців зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціалізацією «Оціночна діяльність» студенти оволодівають знаннями та навиками з оцінювання проблем і тенденції світового ринку у сфері біржової діяльності, набувають вміння оцінювати та аналізувати фінансовий стан підприємства; укладати договори на брокерське обслуговування між брокерською конторою та клієнтом, здійснювати відкриття рахунку клієнта; обліковувати операції з купівлі-продажу цінних паперів, виплати дивідендів, процентів, емісії та погашення паперів в розрізі видів та строків цінних паперів;
– Фахівці з спеціальності «Облік і оподаткування» зі спеціалізацією «Бухгалтерський облік» здійснюють бухгалтерський, фінансовий, податковий та управлінський облік; розрахунки з постачальниками і замовниками; нараховують заробітну плату, податки тощо. Бухгалтери приймають та контролюють первинну документацію відповідних видів обліку, готують її до розрахункової обробки, перевіряють достовірність отриманої інформації, контролюють дотримання законності при витрачанні грошових коштів;

– Молодший спеціаліст за кваліфікацією «Товарознавець-комерсант» – це найстаріша спеціальність нашого коледжу і в той же час сучасна і престижна. Товарознавці-комерсанти успішно працюють в різних організаціях, підприємствах сфери торгівлі та підприємницької діяльності, мають право на відкриття власної торгової фірми;
– Випускники спеціальності «Харчові технології» можуть займати первинні посади в закладах ресторанного господарства чи в їх структурних підрозділах, бути спеціалістами в підрозділах з виробництва, реалізації та організації споживання продукції харчування та послуг;
– Готельно-ресторанна справа – це перспективна спеціальність. Все більше уваги ресторани приділяють тому, щоб навіть в дрібних деталях відповідати тим високим стандартам, які надає Європа. У сучасний динамічний час і особливо у зв’язку з ростом кількості кафе і ресторанів, виникає гостра необхідність у кваліфікованих спеціалістах, котрі можуть уміло керувати організацією, а також грамотно розподіляти роботу серед персоналу.
Коледж технологій, бізнесу  та права активно співпрацює з місцевими підприємствами, великими торговими мережами та закладами ресторанного бізнесу. На їх базі студенти практикують теоретичні знання. Такі стажування – це можливість уже під час навчання вдосконалюватися та забезпечити себе робочим місцем. Адже переважна більшість  роботодавців зацікавлена у молодих, але досвідчених спеціалістах. 
Натомість студенти завжди можуть обирати та продовжувати навчання. Адже з 2017 р. коледж здійснює підготовку бакалаврів за трьома напрямками: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, «Харчові технології», «Інформаційні системи та технології». 
Оскільки навчальний заклад є структурним підрозділом Східноєвропейського університету імені Лесі Українки,  випускники можуть продовжити навчання у цьому виші.

Адміністрація.


  • Коментуйте FaceBook
  • Коментуйте ВКонтакте
  • Опитування
  • Результати

Децентралізація влади в Україні...

Децентралізація влади в Україні...

...В Україні децентралізація? Ні, не чув (70) - 13.5%
...відбувається, але не так! І не варто чекати чогось доброго (228) - 43.8%
...відбувається успішно. Це - реформа, що дає поштовх усім наступним змінам у європейському напрямку (159) - 30.6%