Петро Бойчук: «Наше завдання – забезпечити ефективну підготовку майбутніх педагогів-реформаторів»

Петро Бойчук: «Наше завдання – забезпечити ефективну підготовку майбутніх педагогів-реформаторів»


Ось уже 80 літ Луцький педагогічний коледж є флагманом у підготовці вчительських кадрів для Західної України, осередком просвітництва на Волині. Сьогодні важко уявити, що славна історія закладу почалася з невеликої педагогічної школи, яка в повоєнний 1945 р. мала всього восьмеро випускників. Як вдалося Луцькому педагогічному коледжу не просто втриматися у вирі конкуренції, а й стати одним із найкращих закладів вищої освіти в Україні? 

Про це в інтерв’ю з його керівником, кандидатом педагогічних наук, доцентом, Заслуженим працівником освіти України Петром Бойчуком, який працює у цьому навчальному закладі 32 роки, 12 із яких – на посаді директора.

– Петре Микитовичу, 2019 рік – ювілейний для Вашого закладу. З якими досягненнями йдете до цієї знаменної дати?
– Сьогодні Луцький педагогічний коледж – єдиний заклад вищої освіти на Волині, який здійснює підготовку учителів початкових класів, музичного мистецтва, фізичної культури, вихователів та музичних керівників закладів дошкільної освіти за рівнем молодшого спеціаліста та бакалавра. За останні роки збільшилась кількість студентів (сьогодні їх у нас 1741, і це на 1000 більше, ніж 10 років тому!). Освітній процес у коледжі забезпечують 176 педагогічних працівників, серед яких Народний артист та Народний учитель України, Заслужений тренер України, Заслужені працівники освіти, культури, фізичної культури і спорту, Заслужені вчителі України. Зріс науковий потенціал педагогічного колективу. У нашому закладі працюють доктори наук та професори, 45 кандидатів наук і доцентів. Багато молодих викладачів навчаються в аспірантурі та докторантурі. Майже третина працівників коледжу – це наші випускники.

– У 2007 р. Ви очолили коледж. З чого починали свою управлінську діяльність на посаді директора?
– На той час я уже мав великий досвід керівної роботи: у 23-річному віці став директором школи, не один рік був громадським лідером, впродовж 20-ти років працював заступником директора Луцького педагогічного коледжу. Ці роки стали справжньою школою управлінської діяльності, життєвої мудрості, професійного росту. Тому, очоливши заклад, чітко розумів, що перспективи розвитку коледжу – у зміцненні наукового потенціалу педагогічних працівників, осучасненні матеріальної та інформаційної бази, збільшенні контингенту професійно вмотивованих студентів.

– Незабаром розпочнеться вступна кампанія. Як сформоване регіональне замовлення?
– Регіональне замовлення з підготовки фахівців у Луцькому педагогічному коледжі формується управлінням освіти, науки та молоді облдержадміністрації. У цьогорічних пропозиціях враховано прогнозовані показники потреби у кадрах на ринку праці, обсяги видатків обласного бюджету та пріоритетність спеціальностей.

– Які спеціальності є найбільш популярними у коледжі?
– Свідченням популярності спеціальності є високий конкурс серед вступників. Вчитель початкової школи з правом навчання іноземної мови, інформатики, сурдопедагог, вчитель фізичної культури і тренер із видів спорту – саме ці педагогічні професії найбільш популярні серед абітурієнтів.

– Сьогодні в Україні відбувається реформування освітньої галузі. Як Луцький педагогічний коледж навчає майбутніх учителів працювати в сучасному освітньому середовищі?
– Сучасна фахова передвища освіта повинна готувати спеціалістів нового рівня, нових можливостей, здатних до ефективної трудової діяльності в умовах активного впровадження новітніх технологій. Її функціонування спрямовується на оволодіння випускниками коледжів і технікумів ключовими та професійними знаннями та навиками, необхідними для майбутньої професійної діяльності в різних галузях економіки. Наше завдання – забезпечити ефективну підготовку майбутніх педагогів-реформаторів. Саме з цією метою у коледжі створено інноваційну навчально-тренінгову лабораторію «Нова українська школа», яка є взірцем облаштування осередків сучасного освітнього простору НУШ. Документ-камера, інтерактивна панель, планшети, модуль для зберігання персональних пристроїв студентів, інструментарій для роботи в умовах інклюзивної освіти дозволяють майбутнім учителям опановувати сучасні фахові методики. Лабораторія також слугує методичним центром для педагогічних працівників закладів загальної середньої та вищої освіти західного регіону України. Обладнання цього кабінету приємно вразило міністра освіти і науки України Лілію Гриневич, яка нещодавно побувала у нашому коледжі.

– Луцький педагогічний коледж є лідером з впровадження інноваційних освітніх технологій. Над чим працюєте зараз?
– Спільно з Польським Фребелівським товариством та громадською організацією Волинь-ОМЕП викладачі нашого коледжу розпочали роботу над створенням інноваційної лабораторії дошкільної освіти. В основі її функціонування – використання методики Фрідріха Фребеля у сучасному освітньому просторі. Керівник лабораторії – завідувач відділення «Дошкільне виховання», доктор філософських наук, доцент Наталія Іванова.  Німецький вчений першої половини XIX ст. Фрідрих Фребель увійшов у історію педагогіки як педагог-гуманіст, видатний діяч у галузі дошкільного виховання. Його педагогічні ідеї ґрунтуються на своєрідному синтезі теорії пізнання, логіки, психології і дидактики. Серед характерних особливостей педагогічної системи Фрідріха Фребеля слід виділити: обґрунтування засобів і методів виховання дітей дошкільного віку; розробку теорії гри та створення практичних посібників для дитячих ігор; організацію закладу для виховання дітей та введення терміну «дитячий сад» як назви для закладу суспільного дошкільного виховання. Метою виховання він вважав розвиток природних здібностей дитини. Він наголошував, що виховання повинно керувати «саморозкриттям дитини», але, на думку вченого, розкриття неможливе без зовнішніх впливів, тому необхідні різноманітні засоби виховання й види діяльності, що і забезпечать розвиток здібностей, задатків та інтересів дитини. У нас уже є певні напрацювання: придбано та презентовано «дарунки Фребеля», організовано навчання викладачів коледжу при Вищій школі інновацій у м. Любліні, проведено ряд майстер-класів зі студентами з питань адаптації методики Фрідріха Фребеля до українських освітніх реалій. У найближчих планах – участь у Всепольській науковій конференції, залучення до співпраці педагогічних працівників закладів дошкільної освіти Волині.– Найкращим критерієм успішності закладу вищої освіти є гідне працевлаштування його випускників. Як з цим у Луцькому педагогічному коледжі?
– Випускники коледжу є затребуваними в освітніх установах Волині (щороку їх працевлаштовується за фахом близько 80%). Кращі студенти четвертого курсу навчаються за індивідуальним планом, одночасно працюючи в навчальних закладах області (щороку поєднують роботу і навчання понад 30% старшокурсників). Педагогічний коледж є основною базою для постачання кадрів у сільські школи та дошкільні заклади, а його випускники – носіями культури і освіти у регіонах, віддалених від обласних центрів і великих міст.

– Що саме, на Вашу думку, вирізняє Луцький педагогічний коледж серед інших?
– В інтерв’ю газеті «Освіта України» генеральний директор директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України О. І. Шаров відзначив, що Луцький педагогічний коледж – один з п’яти кращих педагогічних закладів у нашій державі. Наведу окремі аргументи:
– сьогодні наш заклад по кількості здобувачів освіти займає третю позицію на Волині після двох національних університетів;
– ми забезпечуємо ступеневу підготовку педагогічних кадрів: молодші спеціалісти можуть продовжувати навчання у коледжі на бакалавраті за заочною формою;
– особлива гордість – це наші унікальні студенти, серед яких – володарі Гран-прі міжнародних мистецьких фестивалів, лауреати іменних стипендій Президента України, чемпіони України та Європи з різних видів спорту, переможці всеукраїнських і міжнародних предметних олімпіад та конкурсів наукових робіт. Свідченням високої якості надання освітніх послуг є те, що кожен третій випускник коледжу отримує диплом з відзнакою. 

– А якими випускниками Ви особливо пишаєтесь?
– За 80 років зі стін коледжу вийшло понад 20 тис. фахівців. Серед наших випускників чимало тих, хто здобув наукові ступені кандидата і доктора наук, займає керівні посади в органах управління освітою, державних організаціях і установах. Ми пишаємось, що наші випускники – це Народний учитель України Надія Пушкар, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук Олександр Киричук, Герой України Володимир Гринюк.

– Директор коледжу – це ще й хороший господарник. Як Вам вдається забезпечувати гідні умови для учасників освітнього процесу?
– Завдяки постійній підтримці влади ми маємо гарне фінансування. Це дає можливість проводити сучасні ремонти приміщень коледжу та гуртожитку, оновлювати інтер’єри навчальних аудиторій, здійснювати енергозберігаючі заходи. 
Звичайно,  для того, щоб готувати фахівців високого рівня, потрібна потужна матеріально-технічна та інформаційна база. І ми її маємо. У коледжі 6 спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, електронна бібліотека, видавничий відділ, читальна зала та бібліотека, індивідуальні класи для занять музикою, зала для занять ритмікою та хореографією, хоровий клас, актова зала, легкоатлетичний манеж, спортивна, гімнастична і тренажерна зали. Постійно дбаємо також про соціальний захист наших студентів. До їхніх послуг – сучасно обладнаний харчовий комплекс, гуртожиток на 600 місць, у якому є комп’ютерний клас, стоматологічний кабінет, буфет.

–Яким Ви бачите майбутнє Луцького педагогічного коледжу?
–У наших найближчих планах – зміна статусу навчального закладу для ступеневої підготовки педагогічних кадрів (молодший бакалавр – бакалавр – магістр), відкриття нових спеціальностей відповідно до потреб ринку праці, реалізація принципів дуальної освіти… І ще багато планів та задумів. Ми – на порозі великих змін. А зміни, за словами Джона Кеннеді – це закон життя. І тільки той, хто не дивиться виключно в минуле чи лише на сьогодення, безперечно – побудує гарне майбутнє.


Василь ЧЕРНЯК.
 
На фото: директор коледжу Петро Бойчук знайомить міністра освіти і науки України Лілію Гриневич із роботою інноваційної навчально-тренінгової лабораторії «Нова українська школа»; викладачі коледжу у польському Фребелівському товаристві.

  • Коментуйте FaceBook
  • Коментуйте ВКонтакте
  • Опитування
  • Результати

Чи справилася б центральна влада з епідемією коронавірусу без підтримки органів самоврядування Волині?

Чи справилася б центральна влада з епідемією коронавірусу без підтримки органів самоврядування Волині?

Звичайно, адже вона використала для боротьби з Covid-19 весь потрібний державний ресурс. (3) - 10%
У Києві тільки імітують бурхливу діяльність. Насправді під прикриттям коронавірусом вирішують інші справи. (18) - 60%
Якби не місцеві ради, то епідемія б стала масовою. (5) - 16.7%
Мене це не стосується. (2) - 6.7%