Вік живи – вік учись

Вік живи – вік учись

Проректор із наукової роботи Валентина Вітюк розповідає, що основні напрями наукових досліджень Волинського ІППО – питання освіти дорослих, професійного розвитку педагогів, формування інноваційного освітнього середовища, впровадження інноваційних технологій навчання дорослих тощо. 
– Тематика наукових досліджень інституту розроблена на основі вивчення запитів і потреб педагогічних кадрів регіону, з урахуванням основних напрямів розвитку освіти для забезпечення науково-методичного супроводу функціонування регіональної освітньої системи, створення умов для професійного розвитку й самореалізації педагогів, впровадження в практику навчальних закладів області нових освітніх технологій, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, – зазначає Валентина Василівна. 
У 2014 р. розпочато роботу над науковою проблемою Інституту: «Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної освіти». Проект передбачає формування основних засад інноваційного розвитку регіональної системи післядипломної педагогічної освіти, побудову моделі професійного розвитку підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах курсової підготовки та в міжатестаційний період. 
Разом із тим, як зазначає Валентина Вітюк, розвитку наукової діяльності інституту сприяє організація та участь у роботі науково-практичних конференцій (на фото), педагогічних читань, круглих столів, виставок, форумів тощо. На думку проректора, важливе завдання на сьогодні – забезпечення працівниками інституту науково-методичного супроводу дослідно-експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах регіонального рівня, які працюють у рамках наукової проблеми. Адже дослідно-експериментальна робота здійснюється у 30 освітніх закладах області. У межах наукової теми інституту активно здійснюють науково-дослідну роботу структурні підрозділи інституту. Так, лабораторія освітніх інновацій та координації діяльності РМК (ММК) вивчає науково-дослідну проблему «Проектування розвитку сучасного навчального закладу в умовах соціокультурного середовища регіону». У процесі реалізації завдань науково-дослідної проблеми  розроблено та апробовано інноваційні моделі освітніх середовищ експериментальних навчальних закладів у с. Берестяне Ківерцівського та с. Залізниця Любешівського р-нів, у Луцькому НВК №7, Підгайцівській гімназії Луцького р-ну. 
Лабораторія соціологічних досліджень та розвитку освіти протягом багатьох років здійснює соціологічні дослідження, вивчає громадську думку слухачів курсів підвищення кваліфікації щодо рівня задоволеності курсами у ВІППО.

  • Коментуйте FaceBook
  • Коментуйте ВКонтакте
  • Опитування
  • Результати

Децентралізація влади в Україні...

Децентралізація влади в Україні...

...В Україні децентралізація? Ні, не чув (72) - 13.5%
...відбувається, але не так! І не варто чекати чогось доброго (233) - 43.7%
...відбувається успішно. Це - реформа, що дає поштовх усім наступним змінам у європейському напрямку (164) - 30.8%