Більше конкретики

Більше конкретики

11 жовтня Генеральний консул РП у Луцьку Беата Бживчи і консули Кшиштоф Савіцкі та Ельжбєта Зелінська продовжили цикл «круглих столів» за участю представників Луцького консульського округу зустріччю з представниками незалежних громадських організацій. 

У відвертій та конструктивній атмосфері сторони обговорили нинішній стан взаємодії консулату з недержавними об’єднаннями та накреслили конкретні шляхи покращення роботи на користь обох держав і народів, що є особливо важливим у світлі перспективи підписання у Вільнюсі угоди про Асоціацію України та ЄС. Щодо позитиву названо проведення різноманітних міжнародних акцій у сфері освіти, культури та мистецтва, а серед напрямків, які потребують удосконалення – галузі фізичної культури та спорту, збереження спільної історичної спадщини, також визначення чіткого кола польських громадських організацій, зацікавлених і спроможних ефективно взаємодіяти з українськими партнерами. 
В результаті обміну думками керівники Генконсульства висловили готовність посприяти волинським та рівненським громадським лідерам у напрацюванні чіткого переліку недержавних організацій із Луцького консульського округу, котрі мають реальні ідеї та прагнуть ефективніше їх реалізувати з польськими колегами. Особливо велике значення надане можливості конструктивної взаємодії з міжнародними структурами, що займаються грантовою діяльністю у Східній Європі, задля успішного просування тих чи інших проектів у Волинській та Рівненській областях. Щодо стану взаємин із представниками тих чи інших органів місцевої влади, то загалом представники громадських організацій визнали її достатньою, хоча кілька конкретних справ можна було б вирішити швидше за наявності розуміння суті справи окремими посадовцями.
Підсумовуючи, Генеральний консул Беата Бживчи продемонструвала задоволення результатами діалогу та висловила сподівання, що проведена розмова знайде реалізацію в конкретних спільних справах. А також вона запросила до активнішої співпраці з польськими недержавними організаціями й інші громадські об’єднання Волині та Рівненщини, чому й надалі сприятиме Генеральне консульство РП в Луцьку.
Наш кор.
Фото Марії ДОМАНСЬКОЇ.


WIĘCEJ KONKRETów 
11 października Konsul Generalny RP w Łucku Beata Brzywczy oraz konsulowie Krzysztof Sawicki i Elżbieta Zielińska kontynuując cykl spotkań w formie okrągłego stołu spotkali się z przedstawicielami niezależnych organizacji pozarządowych. 
W otwartej i konstruktywnej atmosferze strony omówiły obecny stan relacji konsulatu z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawiły konkretne pomysły na poprawę współpracy na rzecz dwóch państw i narodów. Jest to szczególnie ważne w kontekście podpisania w Wilnie umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina. Została pozytywnie odznaczona realizacja wielu międzynarodowych przedsięwzięć w dziedzinie edukacji, kultury i sztuki. Wśród rodzajów współpracy potrzebujących poprawy wymieniono kulturę fizyczną i sport, ochronę wspólnego dziedzictwa historycznego oraz sporządzenie wykazu polskich organizacji pozarządowych zainteresowanych i mogących skutecznie współpracować z ukraińskimi partnerami. 
W wyniku wymiany zdań kierownictwo konsulatu wyraziło gotowość udzielenia pomocy wołyńskim i rówieńskim działaczom społecznym w zakresie sporządzenia wykazu pozarządowych organizacji z terenu łuckiego okręgu konsularnego, mających konkretne pomysły i chęć ich skutecznej realizacji wspólnie z polskimi partnerami. W celu pomyślnej realizacji projektów na terytorium wołyńskiego i rówieńskiego obwodów, szczególnie ważną rolę przyznano możliwości konstruktywnej współpracy z międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się programami grantowymi w Europie Wschodniej. Przedstawicieli organizacji pozarządowych uznali stan stosunków z władzami miejscowymi za dostateczny, chociaż kilka konkretnych spraw można było załatwić szybciej ze zrozumieniem istoty sprawy przez poszczególnych urzędników.
Reasumując Konsul Generalny Beata Brzywczy (na foto) wyraziła zadowolenie z wyników dialogu i nadzieję, że po odbytej rozmowie dojdzie do realizacji poszczególnych wspólnych przedsięwzięć. Pani Konsul zaprosiła również inne pozarządowe organizacje Wołynia i Rówieńszczyzny do bardziej zaawansowanej współpracy z polskimi kolegami, której nadal będzie sprzyjał Konsulat Generalny RP w Łucku.
Nasz kor.
Fot. Maria Domanśka.


  • Коментуйте FaceBook
  • Коментуйте ВКонтакте
  • Опитування
  • Результати

Чи варто Україні запровадити візовий режим із громадянами Білорусі та Росії?

Чи варто Україні запровадити візовий режим із громадянами Білорусі та Росії?

Давно пора (618) - 86%
Пізно (28) - 3.9%
Яка різниця? (14) - 1.9%
А як тоді наші заробітчани поїдуть у РФ і РБ? (24) - 3.3%
Мені байдуже (30) - 4.2%