Європейський досвід на вітчизняному ґрунті

Європейський досвід на вітчизняному ґрунті

Конкурентноспроможність будь-якої держави на світовому ринку та якість життя її населення напряму залежить від рівня професійної підготовки кадрів. Одним із провідних світових лідерів у сфері підготовки кваліфікованих кадрів на сьогодні виступає Європейський Союз, який завдячує цьому дуальній системі професійної освіти і навчання.

За індексом глобальної конкурентноспроможності Україна нині знаходиться  на 11 місці, а якість підготовки персоналу в компаніях та організаціях – на 94-ому.Однією з найважчих проблем фахової підготовки є  значна відірваність від ринку праці. 
«Українські підприємства мають надзвичайно гостру проблему підбору кадрів, і вони не можуть взяти на робоче місце дипломованого випускника, адже він часто не готовий до роботи, оскільки не має практичних навичок. Тому проблему треба вирішувати, і дуальне навчання - модель яка найкраще придатна для цього»,– запевняють освітяни. 
Відповідно до концепції Міністерства освіти і науки України щодо підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти, передбачається встановлення рівноправного партнерства закладів вищої, фахової передвищої, професійно-технічної освіти, роботодавців та здобувачів освіти з метою набуття останніми досвіду практичного застосування компетентностей та їх адаптація в умовах реальної професійної діяльності. 
 «У коледжі технологій, бізнесу та права СНУ імені Лесі Українки ведеться активна робота щодо впровадження елементів дуальної освіти в навчальний процес. Розроблено трьохсторонню угоду, яка регламентуватиме взаємодію між  закладом освіти, підприємством  та студентом, – наголошує завідувач відділенням спецдисциплін коледжу технологій, бізнесу та права СНУ імені Лесі Українки  Наталія Мойсеєць. – Особливістю дуальної освіти у навчальному закладі є те, що навчання студентів відбувається за схемою:  теоретичний цикл та формування первинних навичок. Теоретична підготовка відбувається в навчальному закладі, а формування складних та комплексних навичок – на конкретному виробництві, на робочому місці». 
Професійні знання та досвід студенти коледжу технологій, бізнесу та права набувають, розширюють та поглиблюють під час виробничого навчання та практики. Навчальний заклад активно співпрацює з місцевими підприємствами, великими торговими мережами та закладами ресторанного бізнесу. На їх базі студенти практикують теоретичні знання. Такі стажування, це можливість уже під час навчання вдосконалюватися та забезпечити себе робочим місцем. Адже переважна більшість  роботодавців зацікавлена у молодих, але досвідчених спеціалістах.  
«Важливим моментом є те, що роботодавці та навчальні заклади  напрацьовують спільні рішення в діалозі, – наголошують роботодавці.  
– Чому ми заінтересовані у розв’язанні цього питання? Нас цікавить питання якісної освіти, підготовки кваліфікованого персоналу. На жаль, аналізуючи рівень підготовки технічних спеціалістів, можемо констатувати, що рівень їхньої підготовки суттєво не змінився. Тобто якісного прориву не відбулося. Навчальні програми майже не змінюються, і це  в той час, коли ринок праці висуває все нові й нові вимоги. І саме дуальна освіта дає можливість встановити зв’язок iз підприємством, що надзвичайно важливо для практичної підготовки фахівців». 
Взірцем  дуальної освіти, безперечно, слугує Німеччина. Там «дуалісти» отримують у середньому щомісячних 650 євро. 
«Економічна ситуація в Україні не дозволяє організувати систему дуальної підготовки за класичним німецьким зразком, – наголошують фахівці. – Причина – слабка інноваційна складова та неготовність переважної більшості роботодавців активно брати участь у цьому процесі». 
Зрештою, для самих студентів навчання за дуальною системою –теж своєрідний виклик. 
Студенти дуального навчального закладу зобов’язані відвідувати заняття  у навчальному закладі, там немає вільного відвідування. Навчальний процес доволі насичений, заняття розпочинаються о 8.00 годині ранку, тривають до вечора. Зрозуміло, що впоратися з таким навантаженням під силу лише вмотивованому студенту, який чітко бачить перспективу.  Водночас, спілкуючись зі студентами, ми зауважили їхнє позитивне ставлення до дуальної освіти. Не останню роль, звісно, відіграє заробітна платня. 
Дуальна система вищої освіти – це не данина моді. Компанії мають потребу у кваліфікованих кадрах, а випускники – в робочих місцях. Обидві сторони лише виграють від того, що ці проблеми вирішуються заздалегідь.
 Однак чи готові і ті, й інші працювати  на довгострокову перспективу? Адже підприємство бере на себе витрати на навчання студента і навіть призначає йому стипендію, а студент зобов’язується після закінчення вузу почати свою трудову діяльність саме на цьому підприємстві.
Основне завдання упровадження елементів дуальної форми навчання, над яким активно працюють у коледжі технологій, бізнесу та права СНУ імені Лесі Українки  – усунути основні недоліки традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих кадрів, подолати розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищити якість підготовки кваліфікованих фахівців. Із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання.

Наталія ТКАЧУК.


  • Коментуйте FaceBook
  • Коментуйте ВКонтакте
  • Опитування
  • Результати

Чи варто Україні запровадити візовий режим із громадянами Білорусі та Росії?

Чи варто Україні запровадити візовий режим із громадянами Білорусі та Росії?

Давно пора (591) - 87%
Пізно (24) - 3.5%
Яка різниця? (12) - 1.8%
А як тоді наші заробітчани поїдуть у РФ і РБ? (24) - 3.5%
Мені байдуже (23) - 3.4%