«Правильний вибір – запорука успішного майбутнього!»

«Правильний вибір – запорука успішного майбутнього!»

Коледж технологій, бізнесу та права СНУ імені Лесі Українки запрошує на навчання випускників 9-х та 11–х класів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальностями: 
– Право;
– Фінанси, банківська справа та страхування; 
– Облік та оподаткування;
– Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
– Харчові технології;
– Готельно-ресторанна справа.
Випускників технікумів та коледжів для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за скороченим терміном навчання за спеціальностями: 
– Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
– Харчові технології;
– Інформаційні системи та технології.

Приймальна комісія: 
(0332) 29-20-72,   (0332) 23-23-39
м. Луцьк, пр.-т  Волі,51
web-сайт: www.ktbp.net.ua


Варто знати: поширенні запитання абітурієнтів при вступі у Коледж технологій, бізнесу та права СНУ імені Лесі Українки:

Чи є можливість  вступати на здобуття освітньо-кваліфікційного рівня  молодшого  спеціаліста не лише  після 9-го, а й 11-го класу?

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можна вступати як на основі базової (9 класів), так і на основі повної загальної середньої освіти (11 класів).

Чи потрібно складати ЗНО при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст?

Зовнішнє незалежне оцінювання потрібно складати при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класу).

У якій формі цього року подавати документи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст?

У 2018 р. при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста заяви подають:
на базі 11 класів – в електронній формі (крім випадків, визначених в пункті 1 Розділу VІI Умов прийому),
інші вступники – в паперовій формі. 

Скільки заяв можна подати?

Кількість заяв Умовами прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 р. не регламентується.

Який перелік документів треба подавати?

Перелік документів, які необхідно подавати вступникам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодшого спеціаліста» в 2018 р. у коледжі технологій, бізнесу та права СНУ імені Лесі Українки:
заява;
документ, що посвідчує особу;
військово-обліковий документ (для осіб, яким у 2018 році виповнюється 17 років). Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, військово-облікові документи не подають.
документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ. А саме:
– для тих, хто закінчив 9 класів:  свідоцтво про базову загальну середню освіту;
– для тих, хто закінчив 11 класів:  атестат про повну загальну середню освіту;
– для тих, хто здобув освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста або ступені вищої освіти бакалавра чи магістра: диплом.
сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

Детальніше див Розділ VІI Умов прийому на сайті http://ktbp.net.ua/ . 

Як мені дізнатися, які предмети потрібні для вступу на обрані мною спеціальності?

Перелік конкурсних предметів визначається Правилами прийому до закладу освіти.
Ви можете ознайомитись з ними на сайтах обраних Вами закладів вищої освіти

Чи можу я пройти скорочене навчання за освітньо-кваліфікаційнем рівнем  молодшого спеціаліста, якщо вступаю після 11-го класу чи після навчання у ПТНЗ?

Так. Особи, які здобули повну загальну середню освіту, можуть вступати на перший курс (на програму зі скороченим строком навчання) або на другий (третій) курс, якщо це передбачено Правилами прийому.
Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть вступати на другий або старші курси, якщо це передбачено Правилами прийому.

Якщо я іноземець, чи можу навчатися на державній форм навчання?

Іноземці мають право на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за кошти державного бюджету України в межах квот, які визначені в частині другій статті 4 Закону України «Про вищу освіту».

Чи можу я отримати додаткові бали?

Додаткові бали, які мають враховуватися при вступі, визначені у розділі VІІІ «Конкурсний відбір, його організація та проведення» Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2018 р.
Для осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти:
до конкурсного балу може додаватися бал за успішне закінчення підготовчих курсів навчального закладу для вступу до нього за шкалою від 0 до 4 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.
призерам (особам, що нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2018 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2017 або 2018 року доданок встановлюється рівним 4;
для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних і педагогічних закладів освіти, остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05.
Для осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти:
до конкурсного балу може додаватися бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 50 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка;
призерам (особам, що нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 або 2018 рр. з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 2017 або 2018 рр. доданок встановлюється рівним 10;
Для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних і педагогічних закладів освіти, остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05.
Для осіб, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника:
до конкурсного балу може додаватися бал призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій. 

Чи можу я одночасно претендувати і на бюджетні, і на контрактні місця?

Так, можете. Для цього в заяві необхідно вказати, що ви претендуєте на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням.

Приймальна комісія.

  • Коментуйте FaceBook
  • Коментуйте ВКонтакте
  • Опитування
  • Результати

Чи варто Україні запровадити візовий режим із громадянами Білорусі та Росії?

Чи варто Україні запровадити візовий режим із громадянами Білорусі та Росії?

Давно пора (596) - 86.3%
Пізно (24) - 3.5%
Яка різниця? (13) - 1.9%
А як тоді наші заробітчани поїдуть у РФ і РБ? (24) - 3.5%
Мені байдуже (29) - 4.2%