Герб, прапор, ключ і – гімн!

Герб, прапор, ключ і – гімн!


З 9 липня до 30 жовтня 2018 р. триває повторний конкурс на визначення гімну м. Луцька. Відповідне розпорядження підписав 4 липня ц. р. секретар міської ради, виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовіт.

У додатку №1 до розпорядження №298 оприлюднено Положення про проведення конкурсу на визначення гімну міста Луцька, в якому зазначається:
«1. Загальні положення.
1.1. Положення про конкурс на визначення гімну міста Луцька (далі – Конкурс) визначає умови і правила проведення Конкурсу. 
1.2. Гімн міста Луцька (далі – Гімн) – характерна пісня, яка розкриває, зміцнює та підкреслює образ міста Луцька, носить закличний та урочистий характер. 
1.3. Гімн слугує елементом мистецької ідентифікації міста, виконує функції звукового (мелодійного) логотипу і вважається представницьким символом, який доповнює офіційну територіальну символіку міста (герб, прапор).
1.4. Гімн може виконуватися під час проведення урочистостей, культурно-масових заходів на місцевому, національному та міжнародному рівнях тощо.
1.5. Текст Гімну створюється державною мовою.
2. Мета і завдання Конкурсу.
2.1. Конкурс проводиться з метою створення елементу мистецької ідентифікації міста.
2.2. Завдання Конкурсу: обрання кращого музично-пісенного твору в якості претендента на затвердження Гімну сесією Луцької міської ради. 
3. Організація проведення Конкурсу. 
3.1. Організатором проведення Конкурсу є департамент культури Луцької міської ради.
3.2. Конкурсна комісія.
3.2.1. Для опрацювання творів, поданих на Конкурс, об’єктивної та фахової їх оцінки, визначення кращих творів для оцінювання громадськістю Луцька, а також ухвалення рішення щодо подання найкращого твору на затвердження сесією міської ради як Гімну утворюється конкурсна комісія.
3.2.2. Склад конкурсної комісії затверджується наказом директора департаменту культури. 
3.2.3. До складу конкурсної комісії запрошуються фахівці у галузі культури, зокрема, поети, композитори і музиканти, діяльність яких пов’язана з написанням пісень. До складу комісії також можуть запрошуватися представники інших галузей мистецтва і відомі громадські діячі,  експерти у сфері культури.
3.2.4. Члени конкурсної комісії обирають зі свого складу шляхом відкритого рейтингового голосування голову комісії, його заступника та секретаря.
3.2.5. Основною формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання комісії є правочинним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.
3.2.6. Рішення комісії ухвалюється відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У випадку, коли при голосуванні результати розподілилися порівну, голос головуючого на засіданні комісії є вирішальним.
3.2.7. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують голова (у разі його відсутності – заступник) і секретар комісії, та набирає чинності з моменту оприлюднення протоколу засідання комісії.
3.2.8. Висвітлення ходу проведення Конкурсу, оприлюднення протоколів засідань конкурсної комісії здійснюється на офіційному сайті Луцької міської ради та сайті департаменту культури. 3.2.9. Протоколи засідань і результати голосувань конкурсної комісії зберігаються в департаменті культури Луцької міської ради.
4. Умови та порядок проведення Конкурсу.
4.1. Умови участі у Конкурсі.
4.1.1. У Конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи, незалежно від професійного рівня, віку та громадянства.
4.1.2. До участі в Конкурсі допускаються як нові авторські твори, так і роботи, що вже оприлюднювалися раніше. У випадку повторного проведення Конкурсу роботи, які не пройшли попередній Конкурс, можуть подаватися лише за умови внесення істотних змін у музичній або текстовій частині.
4.1.3. Один учасник може подати необмежену кількість робіт.
4.1.4. При поданні конкурсної роботи кожен учасник Конкурсу анкетою-заявкою (додаток 2) засвідчує, що він є дійсним автором (співавтором) поданого твору або має авторські права на нього згідно з чинним законодавством України.
4.2. Порядок подачі робіт.
4.2.1. Для участі у Конкурсі претенденти подають конкурсну пропозицію в електронному вигляді, обов’язковими елементами якої є: конкурсна заявка з основними відомостями про авторів слів та музики, текст пісні, партитура, аудіозапис виконання. До конкурсної пропозиції можна включити додаткові відомості про виконавців, історію написання чи іншу важливу з точки зору авторів інформацію.
4.2.2. Конкурсні пропозиції можна надсилати електронною поштою чи на широковживаних носіях інформації (компакт-диск, USB-флеш-накопичувач) через пошту або передати особисто в департамент культури Луцької міської ради. При надсиланні пропозицій поштою чи електронною поштою в темі листа зазначається «Для участі в конкурсі на визначення гімну міста Луцька». Адреса департаменту культури Луцької міської ради: вул. Богдана Хмельницького, 1, м. Луцьк, 43025, електронна пошта: 
culture-lutsk@ukr.net.
4.2.3. Формат подачі аудіо-матеріалів: .mp3 або .wav. Формат текстових матеріалів – .doc, .txt, .pdf.
4.2.4. Аудіо-запис пісні або запис її інструментального виконання має бути достатнім для сприйняття мелодії та характеру пісні. 
4.2.5. Роботи, подані на Конкурс, не повертаються і не рецензуються.
4.2.6. При поданні конкурсної пропозиції учасники Конкурсу надають організаторам право на зберігання, обробку і публікацію їхньої персональної інформації в цілях, передбачених умовами Конкурсу.
4.2.7. Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій – 30 жовтня 2018 року. Твори, подані після дати кінцевого терміну, до участі в Конкурсі не допускаються та конкурсною комісією не розглядаються. 
4.2.8. Конкурсна комісія не несе відповідальності за несвоєчасне надходження, втрату чи пошкодження конкурсної пропозиції під час поштової доставки.
4.2.9. Факт подання конкурсної пропозиції означає ознайомлення та повну згоду учасників із положенням про Конкурс.
4.3. Критерії оцінювання конкурсних робіт.
4.3.1. На Конкурс приймаються музично-поетичні твори тривалістю до п’яти хвилин. 
4.3.2. Поетичний твір має містити не більше тридцяти двох рядків.
4.3.3. Текст і музика твору повинні виражати почуття патріотизму, поваги до історії, культури, традицій міста і відповідати жанровим особливостям гімну (яскравість та урочистість звучання, чіткість ритму, виразність мелодії тощо).
4.3.4. Твори, оформлені з використанням ненормативної лексики, текстів, що містять заклик до релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, насильства не розглядаються.
4.3.5. Якість та повнота аранжування не оцінюється.
4.4. Порядок розгляду робіт.
4.4.1. Попередній відбір – роботи розглядаються на відповідність вимогам Конкурсу (згідно з п. п. 4.1, 4.2, 4.3). У разі виявлення невідповідностей до вимог Конкурсу авторам надсилається лист з вказівкою на виявлені недоліки і конкурсна пропозиція може бути надіслана повторно після їх виправлення.
4.4.2. Перший етап (конкурсний відбір): роботи, що пройшли попередній відбір, опрацьовує та оцінює конкурсна комісія. За результатами оцінювання кожного члена комісії створюється підсумковий рейтинг конкурсних робіт за оцінками конкурсної комісії. Рейтинг формується за уніфікованою 50-бальною шкалою, в якій найвищу позицію (50) отримує твір, який набрав найбільше балів від членів конкурсної комісії. На основі цього рейтингу конкурсна комісія ухвалює рішення про допущення робіт до другого етапу. Максимальна кількість робіт-претендентів, допущених до другого етапу – 10.
4.4.3. Другий етап (публічне голосування): відповідно до рішення конкурсної комісії найкращі конкурсні твори розміщуються для ознайомлення в мережу Інтернет. Публічне голосування триває 14 днів. За результатами голосування формується рейтинг конкурсних робіт за оцінками представників громади міста за уніфікованою 50-бальною шкалою, в якій, аналогічно до рейтингу за оцінками членів конкурсної комісії, найвищу позицію (50) отримує твір, який отримав найбільше голосів у свою підтримку.
4.4.4. Фінал: визначення твору-переможця відбувається на засіданні конкурсної комісії, яке скликається протягом 7 робочих днів з дня закінчення публічного голосування. На розгляд конкурсної комісії подається зведений рейтинг конкурсних робіт, який формується шляхом додавання балів, отриманих у рейтингу за оцінками членів конкурсної комісії і в рейтингу за оцінками представників громади міста Луцька. Переможцем Конкурсу може бути обрано один з конкурсних творів, які після другого етапу отримали найбільше балів у зведеному рейтингу.
4.5. При необхідності конкурсна комісія може продовжити терміни проведення Конкурсу.
4.6. Конкурсна комісія має право не визнавати Гімном жодну із конкурсних робіт. В такому випадку Конкурс може бути оголошений повторно.
5. Результат Конкурсу.
5.1. Результат Конкурсу  –  визначення  твору, який пропонується до затвердження в якості Гімну на сесії Луцької міської ради. Твір-переможець опрацьовується для отримання зразкової версії Гімну за участі автора (авторів).
5.2. Переможець Конкурсу зобов’язується передати виключні майнові авторські та суміжні права на твір, який визнано Гімном, територіальній громаді міста Луцька в особі Луцької міської ради у встановленому законодавством порядку.
5.3. Переможець Конкурсу отримує грошову винагороду у сумі 15000 (п’ятнадцять тисяч) гривень.
5.4. Інформація про результати Конкурсу оприлюднюється на офіційних сайтах Луцької міської ради та департаменту культури».
Положення про конкурс розробив заступник міського голови,керуючий справами виконкому Юрій Вербич.
Щоб взяти участь у Конкурсі, слід заповнити форму для участі, зразок якої розміщено на офіційному сайті Луцької міськради.

Наш кор.
На фото Богдана ГОНЧАРУКА і Ольги КОНОНЧУК: невдовзі духові оркестри виконуватимуть і офіційно затверджений гімн м. Луцька; один із атрибутів обласного центру – символічний ключ.

  • Коментуйте FaceBook
  • Коментуйте ВКонтакте
  • Опитування
  • Результати

Чи варто Україні запровадити візовий режим із громадянами Білорусі та Росії?

Чи варто Україні запровадити візовий режим із громадянами Білорусі та Росії?

Давно пора (591) - 87%
Пізно (24) - 3.5%
Яка різниця? (12) - 1.8%
А як тоді наші заробітчани поїдуть у РФ і РБ? (24) - 3.5%
Мені байдуже (23) - 3.4%