Якісна освіта в нових реаліях

Якісна освіта в нових реаліях

У перші вересневі дні, коли діти пішли в школу й на повну завирувало студентське життя, управління Державної служби якості освіти у Волинській області провело засідання ініціативної групи керівників закладів загальної середньої освіти. Побували на ньому і журналісти «Волинської газети».

Розпочала роботу засідання ініціативної групи начальник управління Державної служби якості освіти у Волинській області Ангеліна Йосипівна Корець:

– Хотіла б акцентувати вашу увагу на тих напрямках, які вбачаємо першочерговими, зокрема щодо навчання в умовах пандемії, децентралізації та реформи освіти.

Забезпечення якісної освіти сьогодні є можливим за умови, коли внутрішня і зовнішня системи забезпечення якості освіти мають розбудовуватись на єдиних принципах і підходах. Формула якості освітньої діяльності має чотири складові: освітнє середовище, педагогічна діяльність, здобувачі освіти, управлінські процеси.

 

«Абетка для директора»

Якщо ж хтось має першочергове завдання і одночасно можливість безперервно сприяти підвищенню якості навчання, то це, насамперед, школи.

За розбудову в школах внутрішньої системи забезпечення якості освіти відповідають директори, а Служба надає допомогу закладам освіти в розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти.  Внутрішня система – це індивідуальна траєкторія розвитку закладу, що допоможе йому стати більш успішним. Розроблена Державною службою якості освіти України «Абетка для директора» – орієнтир, порадник, який формує спільне розуміння змісту якості освітньої діяльності. Однак, заклади освіти самі обирають шляхи розбудови своєї внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

 

Соціологічні опитування

Щоб отримати відповіді на питання про те, що зроблено директорами шкіл для формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти та чи готові школи  до надання якісних освітніх послуг у новому навчальному році, Службою проведено опитування, в якому взяли участь 238 227 респондентів, серед яких 4151 директорів шкіл, 733 засновників шкіл, 35031 педагогічних працівників, 84056 учнів та 114256 батьків, до речі, найбільш активної категорії респондентів.

Як свідчать результати опитування директорів шкіл області, у більшості випадків здійснено підготовчу роботу щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 43 відсотки педагогів вважають, що в їхньому закладі освіти розпочато формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 39,1 відсоток – частково розпочато роботу, майже 13 відсотків педагогів повідомили, що їм нічого не відомо щодо цього.

 Веб-сайти шкіл

У квітні Державною службою якості освіти України та її територіальними органами проведено вивчення веб-сайтів закладів освіти. Аналіз інтернет-ресурсів закладів виявив чималу кількість проблем, що потребують невідкладного вирішення. Частина закладів освіти області (14,5 %) взагалі не мали власних сайтів. Лише 6 відсотків шкіл оприлюднили на сайтах Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.  Однак, повторне опитування у серпні показало уже позитивну динаміку, оскільки п’ята частина директорів відповіли, що розробили та оприлюднили на сайті школи зазначене Положення.

У вересні Службою  буде проведено повторне вивчення сайтів загальної середньої освіти на відповідність вимогам ст. 30 ЗУ «Про освіту».

 

Самооцінювання – перший крок до вдосконалення

Підхід до визначення школою компонентів внутрішньої системи забезпечення якості освіти передбачає  оцінювання власної діяльності, для проведення якого заклад освіти може застосовувати критерії та індикатори, що використовуються для оцінювання освітніх і управлінських процесів під час інституційного аудиту. Такий підхід дає можливість ґрунтовно оцінити власну діяльність за чотирма напрямами: освітнє середовище, система оцінювання здобувачів освіти, педагогічна діяльність, управлінські процеси закладу освіти.

Підходи і процедури, які можуть використовуватися для самооцінювання, описані в «Абетці для директора». Проте цей інструментарій має використовуватись закладом загальної середньої освіти із врахуванням особливостей його функціонування. Важливо, щоб самооцінювання освітньої діяльності проводилося щорічно, оскільки це перший крок до ефективної розбудови внутрішньої системи та основа для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, спрямованих на удосконалення діяльності закладу освіти.

– Лише 11 відсотків опитаних керівників шкіл області відповіли, що у закладах освіти вже проведено самооцінювання, – зазначила очільниця управління. – Наголошую, що заклади освіти мають розпочати цей процес вже у цьому навчальному році. На допомогу директорам шкіл та їх засновникам Службою розробляються Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої, дошкільної, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти. У вересні-жовтні 2020 року планується провести їх апробацію у пілотних закладах освіти.

 

Дистанційні аудити

У 2020 році Службою та її територіальними органами розпочато проведення планових інституційних аудитів закладів загальної середньої освіти. Проте, через карантинні обмеження інституційний аудит проведено лише у трьох закладах освіти.

Інституційний аудит, як один із інструментів зовнішньої системи забезпечення якості освіти, буде реалізуватись в новому навчальному році, враховуючи виклики пандемії. Розробляється так звана «змішана» модель  проведення зовнішнього оцінювання управлінських і освітніх процесів, яка передбачає дистанційне проведення окремих процедур оцінювання. Пілотування відбуватиметься на початку нового навчального року (вересень-листопад) у Волинській, Одеській та Чернівецькій областях. Тобто в нашій області, відбудеться  пілотний аудит.

До інституційного аудиту мають залучатися найкращі фахівці, педагоги-практики. Служба здійснює добір експертів. Близько 6 тисяч осіб по Україні виявили бажання стати освітніми експертами, в області – це відповідно понад 300 осіб. У вересні-листопаді цього року спільно з Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти буде проведено навчання для 100 експертів, що будуть залучені до інституційних аудитів.

 

 «Безпека понад усе!»

– Це головне гасло нового навчального року, – акцентувала Ангеліна Корець. – Але чи готові школи організувати безпечні умови для навчання та перебування дітей?

За результатами опитування, проведеного Державною службою якості освіти України, 93 відсотки опитаних директорів області зазначили, що у новому навчальному році у школі буде забезпечено або переважно забезпечено дотримання правил епідемічної безпеки.

Також  більшість батьків (92,5 % респондентів) вказали, що їх дитина обізнана з правилами безпечної поведінки у школі в умовах поширення коронавірусної інфекції та правилами безпечної поведінки, про це повідомили також 92 % учнів.

Ключова роль у забезпеченні безпечних умов для  навчання та перебування у школі належить засновнику.

Для забезпечення у новому навчальному році в підпорядкованих школах вживалися заходи щодо дотримання правил епідемічної безпеки – 63,6 відсотка опитаних засновників закладів Волинської області, частково вживалися заходи – 33 відсотки.

Хочу наголосити, що дбати про безпеку дітей, прищеплювати навички здорового способу життя, навчати правильно поводити себе в умовах пандемії – залишається одним з першочергових завдань для всіх нас.

 

Учитель і учень ростуть разом

Ключовою фігурою в освітньому процесі є вчитель. Тому якість освіти починається саме з нього.

На питання, що першочергово впливає на якість освіти, всі категорії респондентів віддали перевагу висококваліфікованим педагогічним кадрам  (майже 30 відсотків відповідей батьків, 24 відсотки – засновників, 24 – керівників закладів загальної середньої освіти, 21 – учнів, 30 відсотків – педагогічні працівники).

Необхідно сприяти професійному та особистому зростанню вчителя.

Керівники шкіл у своїх відповідях вказали на те, що проведена належна підготовка учителів до можливого дистанційного навчання (про проведення  навчання всіх учителів зазначили 12,5 відсотків директорів, про проведення навчання учителів, які потребували допомоги – 46,9 відсотків керівників).

 

Сертифікація

Служба підтримує вчителя: креативного, творчого, професійного.

У 2019 році стартував пілот з добровільної сертифікації вчителів, мета якого – виявити та стимулювати  педагогів з високим рівнем професійної майстерності, які володіють методиками компетентного навчання і новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню. За підсумками процедури сертифікації 705 вчителів з 857 отримали сертифікати, у тому числі 32 із 36 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти Волинської області.

Для проходження сертифікації у 2020 р. визначена квота не більше 2000 вчителів початкової школи (для Волинської області – 76 педагогів).

Восени стартуватиме третій етап сертифікації, в якому буде вивчатися практичний досвід роботи учителів (участь візьмуть орієнтовно 50 педагогічних працівників початкової школи області). Службою розглядається можливість проведення цього етапу сертифікації у дистанційному режимі. Зокрема, спостереження за навчальними заняттями учасника сертифікації може відбуватися в он-лайн режимі. Спостереження за освітнім середовищем (клас, наявність освітніх осередків) проводитиметься за допомогою фото та відео матеріалів. Інтерв’ювання директора закладу загальної середньої освіти, його заступника, керівника методичного об’єднання та учасника сертифікації може проводитися через ZOOM відповідно до розробленої Службою анкети, з обов’язковою фіксацією відповідей.

 

Успіх дитини – це й наш усіх!

Об’єднуймо зусилля задля успіху кожної дитини! – з таким меседжем завершила засідання Ангеліна Корець.

 Наш кор.

 

 

 

  • Коментуйте FaceBook
  • Коментуйте ВКонтакте
  • Опитування
  • Результати

Чи варто Україні запровадити візовий режим із громадянами Білорусі та Росії?

Чи варто Україні запровадити візовий режим із громадянами Білорусі та Росії?

Давно пора (581) - 87.1%
Пізно (24) - 3.6%
Яка різниця? (12) - 1.8%
А як тоді наші заробітчани поїдуть у РФ і РБ? (24) - 3.6%
Мені байдуже (22) - 3.3%