Світ ІТ: спеціалісти нової ери

Світ ІТ: спеціалісти нової ери

Розвиток інформаційних технологій важливий для підвищення ефективності українських підприємств і економіки країни в цілому, оскільки інформаційні технології взагалі та інформаційні системи зокрема є невід'ємною частиною системи управління підприємствами та організаціями будь-яких форм власності.

На вітчизняному ринку праці відкритих вакансій на IT-фахівців набагато більше, ніж, власне, фахівців. Прогноз потреб ринку праці в фахівцях свідчить, що затребуваність в ІТ-фахівцях з часом буде все більше зростати. Зростання галузі інформаційних технологій в Україні дуже динамічне.

Відповідно до наказу МОН України № 186-л від 22.08.2022 у фаховому коледжі започатковано провадження освітньої діяльності на рівні фахової передвищої освіти за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології, освітньо-професійна програма «Інформаційні системи та технології». Ця програма спрямована на вивчення і використання інформаційних технологій при створенні систем різноманітного призначення; для інтегрування новітніх систем накопичення, переробки, передачі інформації та систем управління даними у різних галузях людської діяльності; апаратних засобів створення і підтримки сучасних інформаційних мереж. Зміст програми обумовлений попитом роботодавців на фахівців, що поєднують знання та вміння програмування, технології обробки та передачі інформації, а також навики фінансової грамотності. Усі освітні компоненти зорієнтовані на отримання фундаментальних та практичних знань у галузі інформаційних технологій, формування у здобувачів освіти вмінь щодо вибору, розгортання, інтегрування, адміністрування і супроводу комунікаційних мереж, сервісів та інфраструктури організації, впровадження, використання комунікаційного і прикладного програмного та апаратного забезпечення, Інтернет-рішень. В опануванні усіх тонкостей професії допоможуть кваліфіковані викладачі відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки», зокрема і викладачі кафедри фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій фахового коледжу.

Для забезпечення освітніх потреб майбутніх фахівців у коледжі наявна матеріальна база, яка покриває усі вимоги до вивчення відповідних навчальних дисциплін. Здобувачі освіти зможуть використовувати 3 комп’ютерні кабінети-лабораторії, які розраховані на одночасну роботу 25 людей у кожному з них. Звісно, нові інструменти потребують все більше і більше ресурсів для ефективної роботи, тому процес вдосконалення та оновлення парку комп’ютерної техніки, мережевого та мультимедійного обладнання є постійним та пріоритетним.

Що ж саме потрібно знати і розуміти при виборі омріяної професії? 

Зупинимось на основних аспектах. Варто зазначити, що інформаційні технології – це широка сфера діяльності, де кожен, за умови добросовісного навчання, знайде себе. Головна перевага цієї сфери в тому, що вона швидко розвивається. Партнери кафедри Інформаційних систем та технологій вчасно реагують на зміни і адаптуються до ринкових умов. Те саме стосується і кожного співробітника. Тому ІТ компанії пропонують основні вакансії з якими ми познайомимось детальніше.

Ким можуть працювати випускники спеціальності 126 Інформаційні системи та технології?

Адміністратор бази даних – особа, що відповідає за проектування, реалізацію, ефективне використання та супровід бази даних, включаючи управління обліковими записами користувачів БД і захист від несанкціонованого доступу. Не менш важливою функцією адміністратора БД є підтримка цілісності бази даних. Серед найбільш важливих задач – резервне копіювання і відновлення інформації. Механізм резервування та відновлення даних зобов'язаний враховувати залежність бізнесу від інформації. Іншими словами, якщо у Вашій прикладній системі прийому замовлень через Інтернет будь-яка втрата інформації є абсолютно неприпустимою, то використання схем резервування є одним із обов’язкових завдань. Для того, щоб знайти найкраще рішення, відповідне запитам підприємства, адміністратор повинен добре розбиратися в різноманітті методів резервування та відновлення, знати плюси і мінуси кожного з них.

Інженер-програміст, програміст прикладний і т д. Програмістами узагальнено називають категорію людей, що займаються розробкою алгоритмів та програм на основі математичних моделей. Перш за все, програміст повинен мати терпіння та витримку. Це абсолютно незамінні якості в його роботі. Програмування – галузь яка бурхливо розвивається, тому потрібно вміти швидко адаптуватися і постійно вивчати щось нове. Інакше через кілька років ваша цінність як фахівця може помітно знизитися і лише постійно удосконалюючись та оновлюючи знання можна залишатися затребуваним спеціалістом. Вміння об'єктивно оцінювати можливості технологій та їх використання в кожному конкретному випадку. Є можливість кар’єрного росту у межах професії (керівник групи програмістів, IT-директор, менеджер проектів та інше)

Програмістів умовно можна розділити на три категорії:

Прикладні програмісти. Такі фахівці займаються розробкою конкретних програм, необхідних для роботи організації. Наприклад, сюди можна віднести програмістів бухгалтерських програм.

Системні програмісти програмують компоненти операційних систем та їх складові, програми, які взаємодіють з мережами або апаратним забезпеченням комп'ютера.

Веб-програмісти мають справу з мережами, але, як правило, з глобальними, такими, як Internet. Вони пишуть веб-інтерфейси до баз даних, створюють динамічні веб-сторінки і т.п.

Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення (QA інженер). Ця робота нагадує нагадує роботу слідчого або детектива: він йде по гарячим слідам програміста і вишукує помилки або «баги». Застосовуються різні дедуктивні методи і приховані прийоми. Щоб відшукати помилку, яка сховалась в глибині програми, потрібно бути винахідливим: задавати потрібні питання, знати психологію програміста і вміти передбачити, де саме може ховатися верткий баг. Професіонал ніколи не обмежиться виконанням шаблонових завдань тест-плану, він вигадає власні способи тестування, спробує різні шляхи та комбінації. Може працювати в IT-компаніях, що розробляють програмне забезпечення та інтернет-сайти, в складі незалежних груп тестування або в компаніях, що займаються виключно тестуванням програмного забезпечення: у будь-яких організаціях, що впроваджують власні системи автоматизації (наприклад, багато банків мають свої відділи розробки та тестування ПЗ).

Front-end розробник. Front-end розробка – це робота зі створення публічної частини web-додатку, з якою безпосередньо контактує користувач, і функціоналу, який зазвичай виконується на стороні клієнта. Тобто, фронтенд розробник працює над тим, щоб на сайті кожна кнопочка, іконка, текст і вікно не тільки стояли на своєму місці, не перекривали один одного і виглядали цілісно (це веб-верстка), але і щоб вони виконували своє пряме призначення – підштовхували до якоїсь дії (наприклад, щоб кнопка «купити» відкривала кошик, а «play» – запускала відтворення фільму або музики). З метою створення затребуваного і доступного продукту (веб-додатки) фронтенд-розробнику необхідно взаємодіяти з іншими програмістами, дизайнерами, маркетологами, аналітиками та іншими фахівцями.

Back-end розробник. Back-end – це все те, що відбувається на стороні сервера і що залишається невидимим користувачеві. Сам сервер теж є частиною бекенду. Звідси і назва front – це видиме спереду, back – це те, що приховано позаду, невидиме. Наприклад, ви оплачуєте покупку в інтернеті: вводите дані карти, клікаєте «сплатити» і бачите напис «ваш платіж прийнятий в обробку» – це був фронтенд. Те, як рухаються ваші гроші всередині мережі і те, як ваше замовлення надходить в магазин – це бекенд. Відповідно, коли магазин бачить повідомлення про те, що надійшло замовлення, а гроші зараховані на рахунок – це знову робота фронтенда. Бекенд-розробники мають справу з серверними мовами програмування, такими як Java, Python, PHP, Ruby та інші. Також бекендери повинні знати бази даних, архітектуру, мережевий стек. До всього іншого їм знадобляться знання апаратної частини, тобто сервера, його можливості і характеристики.

Бекенд-розробники, як правило, не мають відношення ні з чим, що безпосередньо взаємодіє з користувачем, вони не розбираються в призначених для користувача інтерфейсах UI і не заглиблюються в призначений для користувача досвід взаємодії UX, або в верстку сторінки, хоча загальне розуміння всього цього вони повинні мати. Вони працюють, в основному, з точним аналізом і обчисленнями. При цьому, їм потрібно вміти обчислювати всі можливі наслідки операцій та розуміти причини помилок, що з’явилися на шляху клієнт-сервер-клієнт.

Фахівець з інформаційних технологій. Це системні адміністратори, програмісти, веб-дизайнери та інші бійці невидимого фронту, обслуговуючі комп’ютерний світ. Всі вони – за наявності належної кваліфікації та досвіду роботи – користуються величезним попитом на глобальному ринку праці.

А ще інженери з програмного забезпечення комп’ютерів, аналітики програмного забезпечення та мультимедіа, інженери із застосування комп’ютерів, фахівці з розроблення комп’ютерних програм, фахівці з комп’ютерної графіки (дизайну), full-stack розробники.

У переліку перспективних спеціальностей напрям інформаційні технології (Information Technologies, IT) займає особливе місце. Ця галузь вже змінила світ і продовжує відігравати ключову роль у його подальшій зміні. Без комп’ютерів нам вже не обійтися, і люди, котрі в них розбираються скрізь нарозхват.

П’ять переваг IT-спеціалізації. 

Перше – робота цікава, багато можливостей для самореалізації. Друге – можна багато заробляти. Третє – безробіття не загрожує. Четверте – можна працювати віддалено практично в будь-якій країні. П’яте – ви будете по-справжньому потрібною людиною, будете допомагати іншим, а для багатьох з нас усвідомлення цього дійсно важливо.

Колектив циклової комісії фізико-математичних дисциплін та інформаційних технологій ФКТБП ВНУ імені Лесі Українки.

Фото ілюстративне.


  • Коментуйте FaceBook
  • Коментуйте ВКонтакте
  • Опитування
  • Результати

Чи варто Україні запровадити візовий режим із громадянами Білорусі та Росії?

Чи варто Україні запровадити візовий режим із громадянами Білорусі та Росії?

Давно пора (618) - 86%
Пізно (28) - 3.9%
Яка різниця? (14) - 1.9%
А як тоді наші заробітчани поїдуть у РФ і РБ? (24) - 3.3%
Мені байдуже (30) - 4.2%