Застосовуємо інформаційні технології разом!

Застосовуємо інформаційні технології разом!

У час стрімкого розвитку інформаційних систем і технологій, ми вже не уявляємо життя без них. Комп’ютери, мобільні гаджети та інші пристрої проникли в усі сфери життя. Навчальна діяльність не є виключенням. Заняття є цікавішими та наочнішими з використанням інформаційних технологій. Кількість доступної інформації зростає з кожним днем.

Потрібні знання та уміння здобуваються не лише під час аудиторних занять. Для підтримки прагнення до самоосвіти та з метою розширення знань у Фаховому коледжі технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки ведеться послідовна робота, що дозволяє об’єднати здобувачів освіти за інтересами, створити секції наукових товариств та вийти за межі розкладу. Робота таких товариств допомагає узагальнити та зміцнити здобуті знання, а також покращує їх практичне застосування в майбутній професійній діяльності.

У фаховому коледжі вагомою складовою освітнього процесу, спрямованою на усесторонній розвиток здобувачів освіти, є секції наукового товариства здобувачів освіти та молодих учених. Зокрема, на секції «Прикладна інформатика» студенти поглиблюють компетенції у сфері інформаційних технологій та роботи з комп’ютерною технікою, втілювати в життя зацікавленість до вивчення останніх новинок у галузі. При цьому значна увага приділяється формуванню критичного, логічного та аналітичного мислення, розвитку прийомів пізнавального пошуку шляхом опрацювання матеріалу, а також вивчаються конкретні випадки застосування інтернет-сервісів та програмного забезпечення.

Наскрізною темою цьогорічних засідань було обрано дослідження стрімкого розвитку штучного інтелекту та його прикладні застосування в освітній та практичній діяльностях. Зокрема, навесні відбулося показове засідання на тему "Штучний інтелект: від фантастики до реальності". Присутні мали змогу ознайомитися з історією розвитку штучного інтелекту, поняттями машинного навчання, глибинного навчання та різновидів штучного інтелекту. Учасники секції розповіли про можливості сучасних платформ, які використовують елементи штучного інтелекту, та продемонстрували практичні приклади застосування систем генерування контенту. Зокрема, розглянули системи ChatGPT для генерації текстів та Dall-E для генерації зображень.

Засідання проводяться у формі круглих столів, лекторіїв, конференцій, вікторин, щоб кожен зумів не тільки ознайомитися з матеріалом, а й продемонструвати власні кроки в дослідженні обраних ними тем. На засіданнях учасники діляться досвідом участі у конференції фахового коледжу та інших закладів, вебінарах, тематичних подіях та інших заходах.

Здобувачі освіти, прагнучи до самоосвіти, в часи бурхливого розвитку дистанційного навчання розглянули приклади сервісів масових онлайн-курсів, котрі дозволяють розширити знання з тем, які найбільше цікавлять кожного окремого здобувача. Учасники звернули увагу як на зарубіжні сервіси Coursera, EdX, iTunes U, так і на українські сервіси масових онлайн-курсів, зокрема Prometheus та Дія. Освіта.

У світі сучасних технологій та наукових досягнень, інформаційні системи виявляються незамінними інструментами для розвитку інших галузей науки, зокрема фізики. На заняттях з фізики, а також на секції «Фізика: техніка та прогрес» наукового товариства здобувачів освіти та молодих учених багато уваги приділяється застосуванню інформаційних технологій.

Найбільш важливого та прикладного значення для вивчення фізики відіграють онлайн симуляції та демонстрації різноманітних явищ. Ці сервіси дозволяють підвищити наочність матеріалу, здобувачам освіти експериментувати самостійно і не боятись за неочікувані результати. Окрім цього, можна відтворювати процеси, які без використання даних технологій фіксуються лише опосередковано та не є настільки цікавими і наочними.

Із розвитком технологій значна частина фізичних вимірювань виконується завдяки різноманітним пристроям та датчикам, з принципами роботи яких ознайомлюються здобувачі освіти. Проте використання цифрових датчиків дозволяє автоматизовано збирати дані про фізичні явища, після цього аналізувати їх, робити висновки та прогнозувати результати подібних явищ, що значно прискорює вивчення та засвоєння матеріалу.

Запрошуємо майбутніх здобувачів освіти активно долучатися до діяльності наукових товариства у наступному навчальному році та підкорювати нові вершини гуртом.

За матеріалами циклової комісії фізико-математичних

дисциплін та інформаційних технологій.

  • Коментуйте FaceBook
  • Коментуйте ВКонтакте
  • Опитування
  • Результати

Чи варто Україні запровадити візовий режим із громадянами Білорусі та Росії?

Чи варто Україні запровадити візовий режим із громадянами Білорусі та Росії?

Давно пора (569) - 87.4%
Пізно (23) - 3.5%
Яка різниця? (12) - 1.8%
А як тоді наші заробітчани поїдуть у РФ і РБ? (23) - 3.5%
Мені байдуже (20) - 3.1%